• Adcom 2000 Architecten & Ingenieurs bv
  • Kantoorgebouw Waalstaete

Projectmanagement

Adcom 2000 heeft een jarenlange ervaring opgebouwd ten aanzien van het begeleiden van de realisatie van uw project.

De projectmanager bewaakt, coördineert en controleert de doelstellingen van het project zoals deze zijn vastgelegd in de voorgaande fases. Adcom 2000 treedt op als vertrouwenspersoon van de opdrachtgever.

Tijdens de uitvoering wordt de primaire planningstaak in principe overgenomen door de (bouwkundig) hoofdaannemer. De overallplanning vormt een onderdeel van het contractdocument.

Vanaf dit moment wordt het bouwplaatsmanagement opgestart. Het bouwplaatsmanagement kan worden opgesplitst in directievoering en bouwtoezicht. De directievoerder vertegenwoordigt de opdrachtgever en begeleidt het bouwproces vanaf aanvang van de werkzaamheden op bouwplaats tot het einde van de onderhoudsperiode van het project. De toezichthouder van Adcom 2000 houdt toezicht op de uitvoering van het werk vanaf de start tot en met de oplevering. De toezichthouder ziet er op toe dat het werk overeenkomstig het bestek, de tekeningen, de orders en aanwijzingen wordt uitgevoerd. Na de oplevering volgt er een periode van nazorg. Het gebouw wordt in gebruik genomen. Kleine gebreken en storingen worden verholpen en Adcom 2000 stelt de revisietekeningen op. Na de oplevering en financiële afhandeling met de aannemer volgt het einde van het bouwproject.  Na afloop van het bouwproject, kan Adcom 2000 een onderhoudsplanning opzetten voor het onderhoud en beheer in de komende jaren.