• Adcom 2000 Architecten & Ingenieurs bv
  • Kantoorgebouw Waalstaete

Bouwvoorbereiding

Na vaststelling van het ontwerp, gaan onze projectvoorbereiders aan de slag. Er komt meer inzicht in het toekomstige bouwwerk. Plattegronden, gevels en doorsneden worden verder uitgewerkt tot bouwkundige tekeningen. De definitieve stedenbouwkundige inpassing vindt plaats en er volgt een ontwerp van de buitenruimte. De architectonische vorm van het bouwwerk wordt verder uitgewerkt, door een definitieve keuze in materialen. Belangrijke aansluitingen worden uitgedetailleerd. Het plan wordt getoetst aan de eerder opgestelde kostenraming. Zodra de plannen voldoende zijn uitgewerkt vraagt Adcom 2000 de omgevingsvergunning aan bij de gemeente.

Naderhand worden de technische tekeningen vertaald naar een technisch bestek, om vervolgens door te gaan naar de aanbesteding. Tot slot worden de uitvoeringstekeningen opgesteld voor de uitvoering.