• Adcom 2000 Architecten & Ingenieurs bv
  • Kantoorgebouw Waalstaete

Bureau

Adcom 2000 is een onafhankelijk, compact en slagvaardig team van architecten en ingenieurs.

In de ruim 50 jaar dat Adcom 2000 inmiddels bestaat, is er een brede ervaring ontstaan in vele facetten van de bouw. In het belang van onze opdrachtgevers streven wij altijd naar de juiste balans tussen creativiteit en realiteit.

Ons advieswerk rust op drie pijlers:

  • Creatieve fase
  • Bouwvoorbereiding
  • Projectmanagement 

Wij geven advies op maat. Onze relaties kunnen kiezen voor alle, enkele of slechts één adviesdiscipline van Adcom 2000. Onze opdrachtgevers bestaan met name uit bedrijven, scholen, projectontwikkelaars, overheid, semi-overheid, bouwmarkten en particulieren. Adcom 2000 is een flexibele organisatie die zich moeiteloos aanpast aan de ontwikkelingen in een veranderende maatschappij. Vaak lopen wij voorop met een onderscheidend en eigenzinnig karakter. Het resultaat: gebouwen die voldoen aan de wensen van de opdrachtgever, die passen in hun omgeving en die in de toekomst esthetische en financiële waarde behouden.

Naast ontwerpen van nieuwe gebouwen heeft Adcom 2000 de afgelopen jaren ook volop mee gedaan met de herbestemming van bestaande panden in Nederland.

Diverse bedrijfshallen, zowel grote als kleine bedrijfshallen, maar ook kantoorpanden zijn omgebouwd voor nieuwe bestemmingen om vervolgens nog jaren mee te gaan.

Binnen ons bureau is er een kennis van diverse presentatie/tekenmethoden, dit gaat van handschetsen, massa studies, maquettes tot het tekenen van zowel 2D tekeningen als 3D modellering in een BIM model. Alles puur afhankelijk van de vraag en wens van de opdrachtgever.

 

Technische bestekken worden geschreven in Stabu. Hierin staat de complete omschrijving van het uit te voeren bouwwerk, inclusief de van toepassing zijnde administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden. Van uw project kunnen wij ook de kostenramingen verzorgen, zodat er een inzicht komt voor welke investeringskosten u straks komt te staan.

 

Tijdens de uitvoeringsfase werkt onze bouwmanager als vertrouwenspersoon van de opdrachtgever. Hij toetst de uitvoering aan de in de contractfase afgesproken kwantiteit en kwaliteit. We maken hier een scheiding in directievoering en bouwtoezicht. Aan het eind van het traject kan er een opzet gemaakt worden voor een meerderjarige onderhoudsplanning.

 

Uiteraard is de werkomgeving ook één van de creatieve factoren binnen het bedrijf. Wij hebben een gevarieerd team van jonge en meer ervaren professionals. Door onze samenwerking tussen de verschillende pijlers, zijn meerdere medewerkers betrokken bij de projecten, waardoor alle aanwezige kennis al in een vroeg stadium kan worden gebruikt. De sfeer binnen het bedrijf is de drijvende kracht om een project te laten slagen. Ons kantoor zit midden in het inspirerende havengebied van Rotterdam.

Bent u geïnteresseerd in onze diensten, na het lezen en bekijken van onze site en onze projecten, dan nodigen we u graag vrijblijvend uit om kennis te maken met ons bedrijf, zodat we gezamenlijk kunnen kijken wat we voor u kunnen betekenen.