• Adcom 2000 Architecten & Ingenieurs bv
  • Kantoorgebouw Waalstaete

Creatieve fase

De creatieve fase is gericht op inspiratie en verbeelding. Vaak begint de creatieve fase met een vraag van de opdrachtgever. Er volgt een eerste informatieoverdracht, dit gebeurt in de meeste gevallen in een persoonlijk gesprek. Het kan echter ook voorkomen dat de informatieoverdracht gebeurt via de telefoon en/of email. Adcom 2000 gaat op basis van deze informatie aan de slag. Dit gebeurt door het vaststellen van het programma van eisen en een controle op het bestemmingsplan. De opdrachtgeverswensen worden door de architect uitgewerkt tot een eerste schetsontwerp. Er ontstaat een gewenst gebouwtype met een hoofdindeling van het gebouw aan de hand van een vlekkenplan. Stedenbouwkundig wordt gekeken naar de juiste positie en vormgeving van het bouwwerk. Na het maken van de eerste schetsen volgt er een nieuw overleg tussen de opdrachtgever en Adcom 2000. Uit dit overleg zal blijken of de schetsen aansluiten bij de wensen van de opdrachtgever. Bij een positief antwoord, kan er verder worden gegaan met de verdere uitwerking. De vlekkenplannen worden vertaald naar plattegronden, gevels en mogelijk een 3d massa. Aansluitend wordt de financiële haalbaarheid van het ontwerp getoetst om uiteindelijk tot de juiste vormgeving en materialisatie te komen.